A la Televisió de Badalona, al programa «La nostra escola»

X